Equip Directiu 

Neus Duxans - Titular i Directora

Neus Amat - Sotsdirectora

Sònia García - Cap d'estudis d'Infantil i Primària

Laia Miralles - Cap d'estudis d'ESO

Xavier Queralt - Coordinador de Batxillerat