Equipaments

Equipaments docents

Parvulari Emilie
Inagurat l'any 1994 és un equipament educatiu modern, funcional i acollidor. Disposa d'aules adequades a les edats dels alumnes que l'ocupen, patis, sala de psicomotricitat i un bon nombre d'instal·lacions que permeten una educació acurada dels alumnes de P3.
Aules de Primària
L'escola disposa de 12 aules de Primària. Són espais amplis i adequats per a la realització de la tasca educativa i en elles els alumnes no només aprenen els continguts fonamentals de cada matèria, sinó que també desenvolupen les habilitats socials, tot aprenent a conviure sobre la base del respecte a l'altre. A les aules del Cicle Superior les aules disposen de Pissarres Digitals Interactives (PDI) i WI-FI.
Aules d'ESO i Batxillerat
L'escola disposa de dos pavellons amb 14 aules destinades a ESO i Batxillerat. Són espais amplis i adequats per a la realització de la tasca educativa i en elles els alumnes poden desenvolupar-se intel·lectualment amb llibertat i en un ambient d'estudi agradable i adequat. Disposen de Pissarres Digitals Interactives (PDI) , WI-FI i la infraestructura necessària per tal que els alumnes puguin fer ús del seu ordinador personal.
Laboratoris
L'escola disposa de tres laboratoris preparats per desenvolupar-hi la part més pràctica de les matèries de ciències. Són utilitzats pels alumnes que, d'acord amb les seves programacions, duen a terme exercicis d'experimentació complementaris a les explicacions impartides a l'aula.
Aula de Tecnologia
L'aula de tecnologia és el lloc de realització dels treballs pràctics de la matèria de Tecnologia d'ESO. Es troba equipada amb el material i les eines necessàries perquè els alumnes puguin desenvolupar-hi la part pràctica de la matèria i d'aquesta manera apropar-se al món de la tècnica.
Aules de dibuix
L'escola disposa d' aules d'educació visual i plàstica preparades per al desenvolupament d'una matèria que pretén posar en contacte els alumnes amb la creativitat, l'art i l'expressió plàstica, així com amb el dibuix tècnic i la utilització de programari informàtic com "Autocad".
Aula de Música
L'escola disposa d'un aula de música, equipada per al bon desenvolupament d'aquesta matèria. S'hi pot trobar nombrosos instruments, entre ells destaquen els pianos, i un aparell reproductor d'alta fidelitat que apropen l'art de la música als alumnes. D'acord amb cada edat, els alumnes aprenen el llenguatge musical.
Aules d'Informàtica
L'escola disposa de dues aules d'informàtica. Atesa la importància de la informàtica en el món actual, s'imparteixen classes des de P3 fins a 6è de Primària. A l'ESO i al Batxillerat els alumnes disposen del seu ordinador personal a la pròpia aula i es treballa amb plataforma digital. D'altra banda, el centre es troba totalment informatitzat, per estar sempre al dia i oferir un millor servei a pares i alumnes.

 

Equipaments esportius

Gimnàs
L'escola disposa d'un gimnàs dotat dels equipaments esportius propis adequats a les edats dels alumnes que en cada moment l'ocupen. Els exercicis físics així com el coneixement del propi cos juguen un important paper en l'educació integral dels alumnes.


Pista poliesportiva
L'escola disposa d'una pista poliesportiva on té lloc la classe d'educació física dels diferents cursos. Dotada de vestidors i grades és alhora un espai multifuncional on tenen lloc activitats extraescolars com patinatge, futbol o bàsquet i activitats de caire escolar, com les festes que l'escola organitza amb motiu de la celebració de diades tradicionals.


Pista esportiva
L'escola disposa d'una pista esportiva que complementa la pista poliesportiva durant les jornades de classe i de pati de jocs esportius durant l'hora d'esbarjo. Dotada de vestidors i il·luminació artificial la pista esportiva és escenari d'activitats extraescolars durant les tardes de dilluns a divendres i els matins dels dissabtes.


Sala de psicomotricitat
A l'edifici del Parvulari, hi ha una sala dedicada a la psicomotricitat. En ella els alumnes comencen a desenvolupar les habilitats físiques i psicomotrius. Adequada a l'edat dels alumnes, la sala compta amb material que permet el desenvolupament de l'activitat psicomotriu dels alumnes.

 


Equipaments religiosos

La Capella
La capella és el lloc en què la comunitat de Germanes de l'Escola es reuneix diàriament per a les celebracions i les pregàries. Oberta a tothom, és un lloc especial en què tenen lloc actes religiosos que apleguen alumnes, Germanes, professors i pares i mares. És una capella recollida que crea un clima d'intimitat adient per als actes religiosos.


La Gruta
La Gruta és una instal·lació molt important de la nostra escola. Present des dels inicis del centre, ha esdevingut un símbol per a totes les promocions de nois i noies que hi han passat al llarg de molts anys. Avui ocupa un lloc privilegiat al pati, tot veient créixer les noves generacions d'alumnes que omplenen de vida el nostre centre.

 


Equipaments Lúdics


Patis
L'escola disposa de molts metres quadrats de superfície destinats a patis. Hi ha patis per a cada etapa educativa. En els patis hi ha zones de jocs, zones per practicar esports i zones de descans. A les hores d'esbarjo escolar, hi ha personal docent dedicat a vetllar perquè els alumnes puguin gaudir del seu temps lliure en harmonia.

Teatre
Inagurat l'any 1992 i amb capacitat per a quasi 200 persones, compta amb tot un conjunt d'instal·lacions tècniques que el converteixen en una sala d'actes preparada per a representacions teatrals i actes diversos. Està provist d'un equip que permet la projecció d'audiovisuals i fa les funcions de sala multimèdia del centre.

 

Altres equipaments


L'entrada
Inagurada l'any 2001, és una entrada moderna, funcional i acollidora, totalment adaptada per a l'accés de persones amb discapacitats físiques. Porta d'accés al nostre centre, representa la modernitat i l'adaptació als nous temps en un espai de tradició, unió i respecte, simbolitzat per una olivera.


Casa Central
La Casa central és un edifici senyorial que les Germanes van adquirir junt amb la propietat circumdant per establir-hi l'escola l'any 1951. Des dels inicis va ser el centre de la vida escolar. Actualment, quasi bé tota la Casa està ocupada per espais educatius, alhora que també s'hi troben les estances de les germanes.


Infermeria
L'escola disposa d'una infermeria per atendre aquells alumnes que pateixin algun tipus d'indisposició durant l'horari escolar. Pel que fa als incidents que es puguin patir dins el recinte escolar, l'escola disposa d'una assegurança que permet que els alumnes siguin atesos immediatament en una mútua propera al centre


Sales del professorat
L'escola disposa de tres sales de professors, on el personal docent pot desenvolupar la seva feina fora de l'aula. Són sales àmplies, acollidores, equipades amb equips informàtics i amb tot el necessari per a la realització de les feines relacionades amb la preparació de les classes.


Sales d'entrevistes
L'escola disposa d'un conjunt de sales habilitades per a les entrevistes entre pares i mares i professors. Són espais acollidors on pares i professors poden intercanviar punts de vista i parlar del desenvolupament dels alumnes. L'escola, de sempre, ha potenciat la relació pares-escola com un dels pilars de l'estil propi del centre.

 

AMPA ICH CIC Castres Fundació Emilie IC Lloret Réseau Bleu

 

Estamos usamos pequeños fragmentos de información llamados "Cookies"

estas NO SUPONEN UN PROBLEMA para los usuarios. Puede evitarlas mediante su navegador o aceptarlas ¿Cómo restringirlas?

Acepto

Contactar    -