A més del web de l'escola i del Twitter on trobareu informacions del nostre dia a dia, posem a disposició de les famílies i dels/de les alumnes uns blogs en els que trobareu recursos per poder treballar amb els vostres fills i filles allò que es fa a la classe,  ressenyes de sortides i activitats fetes i altres recursos complementaris.

 
A continuació, trobareu els accessos per poder accedir als diferents Blogs de l'escola: