Menjador escolar


Descarregar menú del menjador

 

PROJECTE

El menjador  és un servei  dins el projecta educatiu del Col·legi.
El menjador és un espai idoni per treballar tot un seguit d’actitud i  hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació, l’ordre i la convivència.
El projecte de menjador inclou uns objectius relacionats tant amb l’educació dels hàbits com en l’educació del temps lliure. 

 

                                 

 

OBJECTIUS

1.- Menjar tot tipus d’aliments.
2.- Mantenir un comportament correcte a taula; utilització correcte dels estris.
3.- Assimilar les normes de prevenció i de contagi en l’alimentació.
4.- Educar en els diferents aspectes  d’ordre i convivència.
5.- Afavorí  la convivència amb els companys: respectar el torn de paraula, conèixer i respectar les regles del joc, utilitzar el diàleg davant un desacord. A l’hora de pati potenciar la creativitat en el joc.
6.- Fomentar el respecte envers els materials i l’entorn.
7.- Atenció als nens amb al·lèrgies. La monitora responsable li servirà el menjar adaptat a la seva al·lèrgia o intolerància.
8.-  El menjador com mitjà per l'Educació, la Salut  i  per un estil de vida més sana.

 

Les imatges que conté aquest espai únicament són visibles per a usuaris registrats


Aquests  objectius del menjador tenen un sentit progressiu i els presentem per  cicles segons el nostre funcionament de Col·legi, adaptats a les edats dels nens i per anar-los assolint al llarg de cada etapa.

 

  És molt important que aquests objectius es treballin també des de casa

 

OBJCTIUSGENERALS Ed.Infantil CicleInicial CicleMig CicleSuperior i ESO
 Assimilar els hàbits de neteja  i higiene entorn el menjador  -Comprendre que no és pot menjar res que hagi caigut a terra.  - Rentar-se les mans abans de dinar.  -Comprendre que no és pot menjar res que hagi caigut a terra.  - Rentar-se les mans abans de dinar.  - Assimilar que no es pot menjar res que no compleixi els mínims requisits higiènics. - Conèixer que la boca   és una de les fonts principals de contagi i tenir cura necessària per evitar-les.   - Apropar-se als conceptes de caducitat, estat de conservació.  -       T  -Tenir  cura de la seva higiene    personal -        
 Educar en els diferents aspectes d’ordre i convivència.    - Parlar amb un to de veu moderat. - Demanar permís per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a l’hora de dinar. - Respectar elsaspectes bàsics d’ordre i de convivència que estableixi en cada cas l’escola.   - Parlar amb un to de veu moderat. - Demanar permís per aixecar-se de la taula i no destorbar els companys a l’hora de dinar. - Respectar els aspectes bàsics d’ordre i convivència que estableixi en cada cas l’escola.  -Demanar les coses correctament - Respectar els aspectes bàsics d’ordre i convivència que estableixi en cada cas l’escola.  -Desenvolupar actituds  i hàbits de participació - Acceptar les pròpies limitacions i les dels altres.
Afavorir la convivència amb tothom. Potenciar la creativitat  - Entendre als altres i fer-se entendre.  - Escoltar els monitors i els companys.-Iniciar-se en el coneixement i el respecte de les normes de joc.  -Raonar qualsevol acció que afecti als altres. -Respectar els acord del grup -Aconseguir de forma progressiva la consciència de grup. -Respectar les regles del joc  -Millorar l’escolta afectiva.  - Atendre i respectar raonaments dels altres. -Participar activament  en la presa de decisions del grup.    -Utilitzar el diàleg per a resoldre problemes. -Ajudar els infantsa establir i mantenir relacions personals positives i esdevenir capaços de participar en grup- Respectar el material i l’entorn. 

 

 És molt important que aquests objectius es treballin també des de casa

 

AMPA ICH CIC Castres Fundació Emilie IC Lloret Réseau Bleu

 

Estamos usamos pequeños fragmentos de información llamados "Cookies"

estas NO SUPONEN UN PROBLEMA para los usuarios. Puede evitarlas mediante su navegador o aceptarlas ¿Cómo restringirlas?

Acepto

Contactar    -