MISSIÓ

Som una escola amb més de 65 anys de servei al barri d’Horta que promou una educació integral, d’acord amb la concepció cristiana de la persona, i un ensenyament de qualitat que, seguint el model de Maria Immaculada,  forma infants i joves amb la capacitat de transformar i millorar  la societat.

La nostra escola ofereix un “ambient de família” entre tots els membres de la Comunitat educativa, creant relacions fonamentades en la confiança, la senzillesa i la cooperació.

L'alumne/a és el protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge i l’equip docent l’acompanya en el seu creixement i l’ajuda a conèixer-se a si mateix/a, a desenvolupar la personalitat, a ser autònom/a i a prendre consciència de la realitat que l’envolta, amb un compromís social especialment cap als pobres i desfavorits.

Per desenvolupar la nostra tasca, adoptem una metodologia activa, oberta, personalitzada i flexible, tenint en compte l’atenció a la diversitat; promovem una cultura de pau i de solidaritat, de manera que els nostres alumnes aprenguin no només a pensar i fer, sinó també a “ésser” i compartir; posem els avenços tecnològics al servei de l’educació i  proposem una relació família-escola basada en la coeducació i la corresponsabilitat.

 

VALORS

Els valors del Col·legi Immaculada Concepció, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter de la fundadora, Emilie de Villeneuve, són:

 • La transmissió dels valors de l’Evangeli per tal de complir amb la missió d’ “Educar per transformar”.
 • L’acolliment, la integració, l’acompanyament i la familiaritat com a base de la nostra tasca diària.
 • El diàleg, la comunicació, la cooperació, la participació, el respecte i la tolerància per aconseguir que les relacions humanes entre tots els membres de la comunitat educativa portin a una bona convivència.
 • L’autoestima, l’autonomia, la confiança i l’empatia per a un desenvolupament integral de la persona.
 • L’esperit de superació i la cultura de l’esforç en el treball.
 • La implicació, la responsabilitat, la pau, el compromís, la solidaritat  i l’equitat per assolir una societat millor i un món més sostenible.
 • La innovació, la creativitat, la iniciativa i l’esperit crític com a fonaments de la tasca educativa.

 

VISIÓ

El nostre objectiu és ser una escola de referència qualitativa en l’educació dels infants i joves del barri, des de la nostra identitat cristiana d’acord amb el caràcter de la fundadora, Emilie de Villeneuve,

Volem ser una escola oberta, acollidora, multilingüe i innovadora on l’alumne/a sigui el/la protagonista del seu procés d’ensenyament-aprenentatge, i assoleixi una preparació humana i acadèmica d’excel·lència per continuar aprenent al llarg de tota la seva vida:

 • Oferint una educació integral que permeti als nostres alumnes el desenvolupament màxim de totes les seves capacitats, tenint en compte la diversitat i respectant el seu ritme d’aprenentatge.
 • Acompanyant individualment a cada alumne/a en el seu creixement personal, educant-lo/la en els valors, potenciant el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de la persona, fomentant la seva autoestima així com les seves habilitats  socials,  donant-li estratègies perquè pugui viure plenament en la societat, afrontant els reptes que se li plantegin i ajudant a transformar-la i millorar-la.
 • Sent una escola oberta al món i a les famílies amb una acció compartida família-escola basada en la comunicació, la participació, la cooperació i la interrelació.
 • Desenvolupant una gestió de centre compromesa amb la millora contínua i amb un personal implicat, participatiu, innovador, compromès amb la concepció cristiana de la persona i la vida, que tingui en compte l’actualitat de la societat i els seus canvis, i en permanent formació per poder afrontar nous reptes des de la qualitat.