L'inici de la descoberta (3 - 6 anys) 

Els infants troben en el nostre parvulari un entorn acollidor i de confiança que els ajuda a desenvolupar totes les seves capacitats.

En aquesta etapa, despertem la il·lusió d’aprendre, per assolir les bases de la lectoescriptura i de la curiositat científica.

L’equip de professors promou la curiositat, la creativitat, i la motivació per aprendre a aprendre amb el plaer de fer amics tot jugant.

 

COM TREBALLEM?

Un referent important per aquests nens i nenes és el tutor/a, que juntament amb els mestres especialistes vetllen per despertar el gust per aprendre i gaudir a l’escola. 

Amb diferents suports, pissarres digitals, material manipulatiu, ordinadors (tauletes),  bee-boots i fitxes s’aconsegueix el procés lectoescriptor, el raonament lògic i matemàtic, la descoberta d’un mateix i de l’entorn.

A l’aula hi ha diferents espais d’aprenentatge. Cada un d’ells promou una manera diferent d’aprendre per tal de potenciar les capacitats de cada infant.

Les activitats es fan en petits grups, per parelles, o en gran grup per tal d’estimular les relacions socials entre ells.

L’autonomia, la creativitat i uns bons hàbits seran els aspectes que més els faran créixer.

 

 ATENCIÓ PERSONALITZADA

En aquesta etapa una mestra amb l’especialitat d’atenció a la diversitat inverteix la seva jornada en donar suport, reforç o ampliació, de continguts complementaris per atendre les diferents  capacitats dels infants.

Es treballa o bé dins de l’aula amb la tutora, per tant dues mestres amb el grup, o bé fora de l’aula amb grupet reduït. Tot dependrà de les necessitats del curs.

També hi ha una altra mestra d’infantil que es dedica a donar  suport en la lectoescriptura i el llenguatge matemàtic en grups reduïts una hora cada dia.

Les entrades i sortides dels alumnes les fan les tutores, per tal que el vincle amb les famílies sigui directe i diari.

 

VALORS 

Ja de ben petits els valors que volem pels nostres alumnes s’han de transmetre, per tal que els puguin aprendre. Tot el professorat té la responsabilitat d’ensenyar-los a ser persones solidàries, responsables, respectuoses i felices, sent un bon exemple per a ells.

 

Si voleu més informació, podeu contactar amb nosaltres clicant aquí  i/o demaneu una entrevista personalitzada clicant aquí